I. LỊCH TỰU TRƯỜNG:

- Ngày 31/7/2023 (Thứ 2): học sinh toàn trường trở lại trường, sinh hoạt chung đầu năm học (từ 7h30 - 11h). Nội dung:
+ Thầy cô chủ nhiệm lớp điểm danh sĩ số lớp; giới thiệu về trường, lớp, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường; thông báo thời khóa biểu; dặn dò học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập, đồng phục; phổ biến nội quy của trường.

- Từ ngày 1/8/2023: học sinh toàn trường học tập chương trình năm học mới theo thời khóa biểu.

II. DANH SÁCH LỚP KHỐI 10 NĂM HỌC 2023 – 2024

Facebook Comments