GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG 

Trên hành trình khơi dậy, phát triển tiềm năng và giáo dục học sinh, trường THPT Trần Nhân Tông luôn hoạt động dựa trên 6 giá trị cốt lõi của mình: "Yêu thương - Chính trực - Tôn trọng - Trách nhiệm - Công bằng - Ý thức công dân". Đó chính là kim chỉ nam giúp nhà trường xây dựng và lan tỏa môi trường giáo dục hạnh phúc đến với tất cả các em học sinh, giúp các em phát triển toàn diện, trở thành người công dân có ích cho xã hội sau này!

Facebook Comments