CHÚC MỪNG EM HOẮC GIA QUÂN - HỌC SINH TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG VINH DỰ ĐƯỢC SỞ GD&ĐT TP.HCM KHEN TẶNG GIẤY KHEN VỚI DANH HIỆU "HỌC SINH TIÊU BIỂU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC" NĂM 2023.

LỄ TUYÊN DƯƠNG "HỌC SINH TIÊU BIỂU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC" ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG 9/1 LẦN THỨ XVI - NĂM 2024 VÀO SÁNG NGÀY 6/1/2024.

XIN CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH TỰ HÀO CỦA CÁ NHÂN EM HOẮC GIA QUÂN VÀ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG.

 

Facebook Comments