BÁO GIÁO DỤC VIỆT NAM

Hình ảnh học sinh trường THPT Trần Nhân Tông trên báo Giáo dục Việt Nam, bài viết có tiêu đề: "Nhiều trường ngoài công lập tại TP.HCM quá tải hồ sơ khi tuyển sinh lớp 10".

Link bài viết: https://giaoduc.net.vn/nhieu-truong-ngoai-cong-lap-tai-tp-hcm-qua-tai-ho-so-khi-tuyen-sinh-lop-10-post228280.gd

 

Facebook Comments