Học sinh trường THPT Trần Nhân Tông tham dự sự kiện khởi động dự án "Công Tắc Khoa Học" tại tòa soạn báo Khăn Quàng đỏ - Mực tím, được tổ chức vào ngày 13/8/2022.

Link bài viết: http://muctim.com.vn/view/Khoi_dong_du_an_Cong_tac_khoa_hoc_khoi_day_niem_dam_me_khoa_hoc_cho_hoc_sinh-68215.html?fbclid=IwAR0yKSqp1EonCDe16PThq0CEL07rlO9utXUEi8ZBVNlBHkjzkDVQdIP76TI

Một số hình ảnh học sinh tham dự sự kiện:

Facebook Comments