TIÊM NGỪA VACCINE MŨI 2 CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG 👍👍

Nhằm chuẩn bị chu đáo cho việc quay trở lại trường học theo dự kiến là 10/12/2021. Trường THPT TRẦN NHÂN TÔNG đã tổ chức tiêm ngừa Vaccine mũi 2 cho toàn thể học sinh trong trường.