LIÊN HỆ

200 Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 028 2246 5859

Hotline: 0907 050 5650903 685 984

Email: quantri@trannhantong.edu.vn
  Trù sở chính

  Add: 200 Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

  Tel: 028 2246 5859

  Email: quantri@trannhantong.edu.vn

  Trường

  Add: 200 Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh

  Tel: 028 2246 5859

  Email: quantri@trannhantong.edu.vn