LIÊN HỆ

200 Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 028 2246 5859

Hotline: 0907 050 5650903 685 984

Email: quantri@trannhantong.edu.vn
Trù sở chính

Add: 200 Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Tel: 028 2246 5859

Email: quantri@trannhantong.edu.vn

Trường

Add: 200 Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Tel: 028 2246 5859

Email: quantri@trannhantong.edu.vn